HU | RO | EN
Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Aron Kozgazdasagi es Kozigazgatasi Szakkozepiskola

 SCURT ISTORIC
 

  

Școala noastră a fost înființată în 1974 pe baza ordinului comun eliberat de Ministerul Educației și învățământului împreună cu Ministerul Comerțului Interior, cu sediul în str. Kriza János nr. 1. Înființarea acestei școli în municipiul Sf.Gheorghe era un eveniment deosebit, datorită faptului că era primul liceu de asemenea profil cu predare, atăt în limba română, cât și în limba maghiară. Timp de un an am fost subordonați Ministerulului Comerțului Interior. Am debutat cu trei clase de a IX.-a, cu un efectiv de 134 de elevi și cu patru cadre didactice titulare. În anul 1975, după o reorganizare a liceelor economice, școala noastră a fost transferată în subordinea Ministerului Educației și învățământului. La sfărșitul primului trimestru al anului școlar 1976 /1977, în decembrie ne-am mutat în zona Gării.Într-o singură clădire au funcționat paralel școala generală nr.6 și Liceul Economic. În toamna anului 1978, cele două unități școlare s-au unit sub denumirea de Liceul Economic și au primit statutul de centru școlar cu 13 subunități. Din anul 1986 clasele liceale au fost mutate în vechiul imobil de pe str. Kriza János unde au fost înființate primele clase în anul 1974. În toamna anului 1991 școala noastră s-a mutat ultima oară, în imobilul construit pe str.Crângului nr.30. Acest nou sediu este o clădire cu două etaje având și o curte interioară mică. În incinta clădirii sunt 24 săli de clase, încăperi pentru birouri, cabinete, bibliotecă, etc. O sală de curs a fost transformată în sală de sport, deoarece nu avem nici acum o sală adecvată de acest gen. În curtea școlii există o bază sportivă bine amenajată, compusă din: 2 terenuri de mini-fotbal, teren de baschet, volei- asfaltate, un teren pentru antrenamente cu gazon, o groapă cu nisip pentru săritura în lungime, o pistă de alergat de 1000 m. Începând cu data de 15 octombrie 1991, prin dispoziția nr.131/1991 a IșJ Covasna s-a separat Liceul Economic și de Drept Administrativ de școala Generală cu clasele I-VIII. Din anul școlar 1991/1992, prin ordinul ministrului învățământului și științei nr. 6440 din iunie 1991, s-a schimbat denumirea școlii noastre în Grup școlar Economic de Drept Administrativ și de Servicii. Denumirea actuală - Grup școlar Economic, Administrativ Sf.Gheorghe- a fost aprobată prin O.M.E.C. nr. 3175/2001 și Decizia nr.572/2001 a Inspectoratului școlar Județean Covasna . școala noastră, între anii 1974-1990, a pregătit cadre cu studii medii în următoarele meserii: vânzători, contabili, lucrători financiari, ospătar, bucătari. În ianuarie 1990 au fost reînființate clasele cu limba de predare maghiară. Din acest an școlar s-au introdus noi calificări: lucrător în administrația publică; secretari, administratori și am început pregătirea elevilor în cadrul claselor postliceale de: contabili, conducători de unități comerciale, agenți bancari și lucrători în turism. În prezent instituția noastră funcționează ca grup școlar , cu predare în limba română și maghiară, cu următoarele niveluri:

  • Liceu tehnologic cu clasele IX - XII (XIII ) - învățămănt de zi și seral
  • școală de arte și meserii ( S.A.M.) - învățămănt de zi
  • învățămănt profesional - Anul de completare
  • școală postliceală - (durata 2 ani) -învățămăntde zi

Asigurăm următoarele calificări:

  • Nivel I : Lucrător în alimentație, Lucrător în hoteluri, lucrător în comerț, lucrător în estetica și igiena corpului omenescul
  • Nivel II : Bucătar, Ospătar, Lucrător hotelier, Comerciant-vânzător mărfuri alimentare, Comerciant-vânzător mărfuri nealimentare, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
  • Nivel III : Tehnician în activități economice, Tehnician în administrație, Tehnician în achiziții și contractări, Tehnician în turism, Technician în gastronomie, Organizator banqueting, Tehnician în activități de comerț, Coafor-stilist.

În ultimii ani numărul elevilor noștrii a oscilat între cifrele 800 - 947, după cum se poate observa și din grafic: 

grafic de scolarizare

Absolvenții noștri sunt de liceu în marea lor majoritate și continuă studiile la diferite universități de știițne economice, iar ceilalți sunt absorbiți pe piața muncii imediat după finalizarea studiilor. În vederea dezvoltării instituționale și a îmbogățirii bazei materiale am elaborat numeroase proiecte de finanțare câstigătoare. Suntem cuprinși în programul PHARE TVET 2004-2006, iar pe parcursul anilor din sursele de finanțare extrabugetare am achiziționat echipamente pentru atelierul de frizerie coafură, laboratorul de alimentație publică și tehnica servirii. Cadrele didactice sunt bine pregătite profesional, majoritatea având gradul didactic I. Atât profesorii de cultură generală cât și cei de specialitate sunt preocupați în permanență de creșterea calității procesului instructiv - educativ, participă la numeroase cursuri de perfecționare, iar cunoștințele dobândite sunt valorificate cu succes la ore. Instruirea practiă a elevilor din școală se realizează pe două planuri paralele: în parteneriat cu agenții economici și în laboratoarele și atelierele proprii. Pregătirea practică în cadrul școlii se realizează cu echipamente adecvate în laboratorul de alimentație publică și tehnica servirii; în laboratorul de studiul calității mărfurilor; în atelierul de coafură-manichiură-pedichiură cu scopul formării lucrătorilor în alimentație publică, comerț, și estetica și igiena corpului omenesc. Pe parcursul anilor, școala noastră a reușit să formeze relații strânse de colaborare cu agenții economici din județ și mai ales din municipiul nostru. În acest domeniu un rol important a avut contactul permanent, cu intreprinderile comerciale și economice în care au efectuat practică elevii noștrii. Consiliul consultativ al părinților funcționează eficient, sprijinind activitatea școlii, atât cele educative cât și cele extracurriculare. Părinții participă la momentele festive din viața școlii noastre, dar contribuie și cu muncă voluntară cu ocazia repunerii în funcțiune a radioului școlii, amenajarea atelierului de frizerie-coafură. În vederea promovării profesionalismului și dezvoltării conduitei etice și profesionale școala are o colaborare largă și complexă cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) filiala Covasna, cu Asociația Unităților de Alimentație Publică din Sf. Gheorghe (SVESZ), cu ASIMCOV, cu Asociația Economiștilor Maghiari din România : de regulă elevii noștri participă la conferințele, mesele rotunde și dezbaterile organizate de aceste organizații, se familiarizează cu problemele vieții economice. Cadrele didactice, dar și elevii noștri au acces la biblioteca Universității Babeș Bolyai, Colegiul Universitar Sf. Gheorghe; iar elevii din clasele terminale liceale sunt invitați să participe la cursurile profesorilor universitari din străinătate. Oferta Colegiului este prezentat în cadrul orelor de dirigenție de câtre un cadru didactic cine predă la ambele instituții. Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă ne furnizează informații privind cererea pe piața de muncă în vederea elaborării strategiei de dezvoltare și a unei oferte a școlii, care răspunde necesităților; ne acordă de consultanță privind dezvoltarea carierei pentru absolvenți, inserția absolvenților etc. Colaborarea cu autorități locale ( Prefectura, Consiliu Local, Primărie) se concretizează prin consultanță în vederea repartizării și utilizării fondului pentru funcționarea optimă și țntreținerea școlii, sprijinirea activităților educative, sportive și de parteneriat cu alte țcoli, prin acoperirea parțială a cheltuielilor privind masa, cazarea oaspeților.


Înapoi